Landschapsontwerp

Toft ontwerp verzorgt landschapsplannen voor Rood voor Rood projecten, Rood voor Groen projecten en Nieuwe Landgoederen. In samenwerking met rentmeesters en architecten zorg ik ervoor dat zowel uw wensen als de eisen van de gemeente in het plan verwerkt worden. We komen tot een ontwerp waar iedereen achterstaat, en dat ook nog ere doet aan het landschap. Hieronder leest u wat een landschapsplan of erfinrichting inhoud, en ziet u een greep uit de projecten.

wat u van een landschapsplan kunt verwachten

Het landschapsplan of erfinrichting bevat de volgende onderdelen:

> Een landschapsbiografie

Dit beschrijft hoe het landschap tot stand is gekomen. Aan de hand van een veldbezoek en een kaartenonderzoek wordt de geschiedenis van het landschap verteld. Bestaande en verloren gegaan waardevolle landschapselementen worden vastgesteld. 

> Inventarisatie beleidsstukken

Beleidseisen van de gemeente en eventueel provincie worden meegenomen in het plan.

Zowel de landschapsbiografie als de beleidsstukken vormen uitgangspunten voor de nieuwe terreininrichting. Tevens staan de wensen van de grondeigenaar voorop. De kunst is om van al deze verschillende factoren één samenhangend plan te maken.

> De landschapsschets

Een of meer schetsen geven de nieuwe inrichting weer. De relatie met de omgeving, de erfstructuur en de erfinrichting komen aan bod, en worden tevens onderbouwd.

 

een greep uit de projecten

verbinding met retentie gebied

Het erf maakt onderdeel uit van het kleinschalige cultuurhistorische landschap en krijgt zicht op het nieuw aan te leggen water retentie gebied. Bestaande waardevolle landschapselementen worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt.

inpassing paardenstallen

De locatie van de grote paarden stalling wordt zorgvuldig uitgekozen zodat de bestaande groene elementen als achtergrond fungeren. De bestaande kronkeling in de weg wordt doorgetrokken zodat de grote bouwmassa deels wegvalt achter de bestaande groene elementen.

fruitboomgaard verbindt

Een hoogstam fruitboomgaard is op dit perceel niet alleen een fraai element met een hoge natuurwaarde, maar vormt een schakel tussen de twee erven. Op een later moment worden de boomgaard en de bloemenweide verder uitgewerkt tot een meer gedetailleerd plan.

rood voor groen op landgoed singraven: onderzoek naar mogelijke nieuwe erf locaties

Om de vitaliteit van Landgoed Singraven vast te stellen voor toekomstige generaties zocht de Stichting Edwina van Heek naar additionele economische dragers, waaronder de Rood voor Groen regeling. Onderzoeken zowel naar de landschappelijke ontwikkeling, het  gemeentelijke beleid en de landgoed visie, vormden een solide basis voor de zoektocht naar nieuwe erf locaties. Het rapport met de voorgestelde erven vormde de basis voor succesvol overleg met de gemeentes en de provincie.  

twee woningen op één erf

Op het erf wordt er een tweede woning gebouwd. De nieuwe woning wordt op een zorgvuldige manier geplaatst zodat beide gedeelten van het erf van optimale privacy kunnen genieten, terwijl het erf ook als één geheel beschouwd wordt. Een gedetailleerde beplantingsplan wordt als toevoegende wens geleverd.

verbinding met de es

Het te herinrichten erf blijft een verbinding met de achterliggende es behouden. Struikgroepen van inheemse soorten worden aangeplant om een hogere biodiversiteit te stimuleren en wat beschutting aan de woningen te bieden. De bestaande moestuin wordt uitgebreid met een groep van drie hoogstamfruitbomen.

Feedback van Provincie Overijssel: 
“Het landschapsplan is een gedegen stuk werk en biedt een volledig beeld” 

CONTACT

Jessica Cundall
Nijlandweg 2a 
7251KK Vorden

jcundall@toftontwerp.nl
06-30256970

GEGEVENS

KVK: 71098836
Aangesloten bij de NVTL:
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

Algemene voorwaarden: DNR 2011