LANDELIJKE OMGEVING

Betekenisvolle ontwerpen

Achter elk landschap en erf schuilt een verhaal, wat elke locatie uniek maakt. Met nieuwsgierigheid breng ik deze verhalen naar boven en leg ik de waardevolle kenmerken vanuit de cultuurhistorie vast. Op basis van deze waarden creëren we een betekenisvol nieuw ontwerp. 

Daarnaast brengen we ook de huidige belangen in kaart en formuleren we concrete doelen waaraan het ontwerp moet voldoen. Bij particulieren bespreken we gezamenlijk de woonwensen aan de keukentafel op locatie. Hoe ziet u het leven op het erf voor u? Door deze informatie te verzamelen, kunnen we vervolgens een ruimtelijke inrichting creëren die daarop aansluit.

 

Het raamwerk van een erfontwerp

Als u overweegt om uw erf te ontwikkelen, wordt het ontwerp
opgebouwd uit vier verschillende aspecten:

– de landschappelijke relatie; waar en hoe de gebouwen in het landschap liggen
– de erfstructuur; de ordening van de gebouwen
– de erfinrichting; welke materialen gebruikt worden
– de erfbeplanting; welke beplanting waar wordt geplaatst op hoofdlijnen

Door van deze vier aspecten een samenhangend geheel te maken, wordt het erf een prettige en overzichtelijke ruimte. Een harmonieus ensemble: op natuurlijke wijze wordt het erf verweven met het landschap.

Een landschappelijke inpassing bij een aanvraag

Wanneer u in het buitengebied een erf of bedrijf transformeert, krijgt u vaak te maken met eisen van uw gemeente. Als onderdeel van een aanvraag moet u dan een zorgvuldige landschappelijke inpassing van uw project kunnen aantonen. Toft kan u voorzien van de volgende benodigde stukken:          Een erfontwerpschets           Een onderbouwing           Een beplantingsadvies

 

In samenwerking met andere vakgebieden

Om tot een optimaal en integraal erfontwerp te komen, adviseer ik om in een vroeg stadium van het traject de landschappelijke en bouwkundige aspecten goed op elkaar af te stemmen. Door vanaf het begin samen te werken met een architect komt alles beter tot zijn recht.

Tuinontwerp in het buitengebied

Bent u op zoek naar een tuin- en erfontwerp waarin ruimte is voor het landelijke, het alledaagse en de schoonheid van de weelderige natuur, gegoten in een duidelijke en overzichtelijke structuur, zodat uw ruimte prettig aanvoelt? Dan denk ik graag met u mee uw wensen om te zetten in een ontwerp. Benieuwd naar de mogelijkheden? Die bespreek ik graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem gerust contact met mij op.

 

bekijk de projecten

erve slinge

OPDRACHTGEVER: Boei
PLAATS: Beuningen

OPDRACHT: Als onderdeel van de ‘rood voor groen’ plannen op Landgoed Singraven heeft Toft diverse erven uitgewerkt tot inrichtingsschets en beplantingsadvies waaronder Erve Slinge. De inwoners van het dorp Beuningen stemde om op dit erf starterswoningen te realiseren. Samen met Schipperdouwes architecten mocht Toft aan de slag om een erfinrichting te maken. Er wordt hard aan gewerkt om het ontwerp te realiseren. 

ONTWERP KENMERKEN:
– overgang tussen erf en landschap duidelijk maar vloeiend
– erfbeplanting zorgt voor evenwicht tussen rood en groen op het erf en zorgt tegelijkertijd voor biodiversiteit en verhoogde woongenot  
– integratie van voldoende parkeren op het erf
– balans tussen privé en gedeelde ruimtes

I.S.M.: Rentmeestes, Boei, Gemeente Dinkelland, Gemeente Beuningen, Provincie Overijssel, Het Oversticht

landgoed singraven rood voor groen

OPDRACHTGEVER: Boei
PLAATS: Denekamp

OPDRACHT: Om ‘het groen’ op het landgoed in stand te houden zocht het Landgoed Singraven naar nieuwe economische dragers. Meer wonen op het landgoed zou het antwoord bieden. Maar waar plaats je meer wonen – het rood dus – op zo’n landgoed dat rijk aan cultuurhistorie is en bijzondere natuurgebieden? Het is een gevoelige vraag die veel aandacht vraagt. Toft heeft zich daar over ontfermt en in samenwerking met rentmeester ,,,,, het Oversticht, de grondlegger gemaakt voor waar op het landgoed het rood niet alleen acceptabel zou zijn maar juist het landschap en landgoed zou verrijken. Inmiddels ruim tien jaar later zijn de erven in gemeente Dinkelland gerealiseerd, en in gemeente Beuningen is de realisatie volop in gang.  

ONTWERP KENMERKEN:
– de nieuwe of uitgebreide erven zijn verankerd in het cultuurhistorische landschap zodat ‘groen’ en ‘rood’ een vanzelfsprekend geheel zijn
– de erven verrijken juist het agrarische cultuurlandschap van het landgoed door er betekenis aan te verlenen

I.S.M.: Rentmeestes, Boei, Gemeente Dinkelland, Gemeente Beuningen, Provincie Overijssel, Het Oversticht

erf ontwerp

OPDRACHT: Het jaren ’70 strakke gazon met enkele verouderde heesters omtoveren naar een vitale erf goed voor mens en dier. 

ONTWERP KENMERKEN:
– Verbonden met het omliggende landschap
– Een duidelijke hoofdstructuur 
– Natuurlijke beplanting, waaronder natuurmengsels

06 30256970  jcundall@toftontwerp.nl
Nijlandweg 2a  7251KK Vorden