WAAR VERBINDING TOT STAND KOMT

in een notendop

Toft zet zich in voor een vitale leefomgeving die inspireert en verbindt, zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied. Hoe uiteen de locaties mogen zijn, staan een aantal principes altijd aan de basis. Ik combineer graag kennis, een pragmatische openblik, een onderzoekende houding, samenwerking en een zekere idealisme dat wij allemaal een gezond een prettige omgeving verdienen. 

ontwerpprincipes

• kennis omzetten in creatieve en passende oplossingen 

 overzichtelijke en ‘leesbare’ ruimtes voor een prettige beleving  

 ruimte voor de spontaniteit van de alledaagse  

 ruimte voor de rijkdom van de natuur 

     aandacht voor duurzame materialen en hergebruik 

  verbinding tot stand brengen – met elkaar, met innerlijke rust, met de              cultuurhistorie en met de overvloed aan planten- en dieren om                                                                               ons heen •  

even kort kennismaken

Met ruim 15 jaren ervaring werkt Jessica Cundall als landschapsontwerpster. Zes jaar geleden is zij als freelancer het landschapsontwerpbureau Toft begonnen. Als freelance ontwerpster geniet Jessica van de creatieve veelzijdigheid van het vak, en de samenwerking met zowel opdrachtgevers als samenwerkingspartners om betekenisvolle, vitale groene ruimtes te maken.

Wilt u in persoon verder kennismaken? Maak een afspraak.

06 30256970  jcundall@toftontwerp.nl
Nijlandweg 2a  7251KK Vorden

Algemene voorwaarden DNR 2011